Disclaimer

De Nierstichting werkt zorgvuldig aan de informatie op rodeloper.nl. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen, zodat we rodeloper.nl zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur daarvoor een e-mail aan: info@rodeloper.nl.

Het copyright van alle op rodeloper.nl gebruikte teksten en beelden behoort aan de Nierstichting.

De Nierstichting kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van rodeloper.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

De Nierstichting mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor rodeloper.nl naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen of te verwijderen. De Nierstichting is niet verantwoordelijk voor informatie op websites waarnaar rodeloper.nl verwijst.